Cấu hình thiết bị ibeacon như estimote để thử ứng dụng iOS App

Cấu hình thiết bị ibeacon như estimote để thử ứng dụng iOS App 

1) Tải Estimote Virtual beacon từ Apple App link
2) Dùng ứng dụng lightblue app để sửa lại các giá trị sau cho iBeacon của bạn

  • Sửa Proximity uuid là B9407F30-F5F8-466E-AFF9-25556B57FE6D
  • Sửa giá trị major / minor numbers lơn hơn 0, ví dụ: 11
  • Khởi động lại thiết bị iBeacon
3) Mở ứng dụng Estimote để thử nghiệm
Trong trường hợp bạn chưa có thiết bị ibeacon để thử nghiệm, bạn chỉ cần tải estimote app về và giả lập iPhone/iPad thành một thiết bị iBeacon để gởi thông tin quảng bá UUID, và thiết bị iPhone/Ipad khác làm người nhận.
App giả lập thiết bị iBeacon để truyền thông tin quảng bá

Các thử nghiệm trên ứng dụng EstimoteShare on Google Plus

About Henry Tran

Henry Tran is iBeacon expert in Vietnam with over 10 years experience in technology applications.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.