Hướng dẫn lập trình iBeacons trong iOS 7

Hướng dẫn lập trình iBeacons trong iOS 7

Ví dụ app mà chúng ta xây dựng sẽ thể hiện cách phát hiện và cách sử dụng các tín hiệu (dữ liệu quảng bá) từ thiết bị iBeacon. Tuy nhiên để có thiết bị beacon sử dụng thì đầu tiên phải tạo một ứng dụng app đóng vai trò như một thiết bị iBeacon (không làm gì cả ngoài việc truyền tín hiệu quảng bá). Như vậy chúng ta sẽ có 2 ứng dụng app đại diện cả hai hướng truyền.

    Chú ý: Để làm được demo này, bạn cần hai thiết bị iOS 7 hỗ trợ Bluetooth năng lượng thấp BLE. Tức là từ iPhone4S trở lên, hay iPad mini và iPad3 trở lên. Để lập trình và phát triển app bạn cần máy Mac và Apple iOS developer program (~100$/Năm).

   Chỉ dẫn: iBeacon là gì ? Ứng dụng iBeacon để làm gì ?

Cài đặt ứng dụng quảng bá (Broadcasting App)
Chúng ta cần tạo ứng dụng app để truyền một mã UUID,
ví dụ: C293726B-63BF-420A-9D79-92C71F67536A

Thiết bị iBeacon sẽ liên tục quảng bá dãy số UUID này và ứng dụng app nhận sẽ phá hiện thiết bị iBeacon với cùng số UUID.

Bắt đầu mở Simple View Application trong Xcode.
Mở Xcode
Chọn Next và đưa thông tin về tên dự án, ví dụ: "AppCode" như tên công ty và "com.appcode" là tên nhận dạng:
Tên dự án
Tiếp theo thêm một hình ảnh cho nut button để bắt đầu truyền tin quảng bá như hình:
Thêm hình button cho Beacon
Sau đó đổi tên thành "BroadcastButton", khi chọn hình sẽ có 2 chỗ cho chúng ta thêm hình 2x và hình 1x.

Lưu hai hình button sau vào file hệ thống và kéo thả chúng vào vị trí.
trong Main.storyboard, thêm IDButton element kéo vào màn hình đối tượng như sau:


Chọng button trong storyboard và đi tới bảng thuộc tính attibutes để thay đổi và thay đổi image mà chúng ta đa thêm vào ở bước trước:

sau đó thay đổi vị cho giống hình:


Giờ bạn thêm UILabel nhãn vô view, để chúng ta biết khi nào app truyền tin quảng bá (broadcasting). Kéo UILabel vào object pane.

Sau đó và bảng thuộc tính atributes và size để thay đổi alignment và width là 200. Đặt ở zữa cho giống hình:

Bước tiếp theo là liên kết UIlabel với IBOutlet property.
Mở Assistant Editor (góc trên bên phải Xcode).

Chắc chắn bạn đang ở ViewController.h bên phải pane và zữ control và click và kéo đường từ UILabel tới khoảng trắng giữa "@interface" và "@end" dòng trong file .h

Khi nhả chuột thì bạn thây hộp thoại mở và đặt tên propery name là "statusLabel"

và code ViewController.h file như thế này:


bây giờ kết nối broadcast button tới IBAction method. từ Assistant Editor

Thêm các frameworks cấn thiết

Trước khi chúng ta có thể broadcast bất cứ thứ gì qua Bluetooth, cần phải thêm framework cần thiết
+ CoreLocation.framework
+ CoreBluetooth.framework
Tạo một UUID

Mở terminal window, mà dùng lệnh "uuidgen" và copy lấy UUID để dùng.

Chi tiết bài viết tiếp theo ở đây

Tổng hợp từ Internet

Bạn muốn mua thiết bị iBeacons ở Sài Gòn - Việt Nam, hiện nay có thiết bị iBeacon HCM-2 có sẵn. Vui lòng liên hệ iBeacon.vn@gmail.com để biết thêm chi tiết.

Hoặc bạn định triển khai lâu dài ứng dụng iOS với thiết bị iBeacon ở Việt Nam, vui lòng cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi ở form thông tin này, để chúng tôi hỗ trợ bạn tốt hơn. (Sau đó bạn chỉ cần gởi email về iBeacon.vn@Gmail.com thông báo)

Share on Google Plus

About Henry Tran

Henry Tran is iBeacon expert in Vietnam with over 10 years experience in technology applications.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.