Tự xây dựng hệ thống định vị trong nhà thời gian thực với iBeacons + Raspberry PI + Android Things IoT

Tự xây dựng hệ thống định vị trong nhà thời gian thực với iBeacons + Raspberry PI + Android Things IoT 

Hệ thống RTLS với Raspberry PI + Beacons

Gần đây hãng Estimote thông báo về Proximity SDK với trải nghiểm định vị Proximity cực kỳ ổn định và rất dễ sử dụng với API. Proximity SDK có thể dụng cho cả hai nền tảng iOS và Android, tuy nhiên điều này chưa đủ. Theo phản hồi của các developer, thì họ muốn tự xây dụng ứng dụng thú vị với các thiết bị máy tính giá rẻ, giống như Raspberry Pi.

Trong ví dụ thú vị này với giao tiếp IoT, nút mạng trung tâm (ví dụ như Rasberry Pi) thu thập dữ liệu từ các thiết bị cảm biến tiêu thụ năng lượng thấp (như iBeacons), về vị trí tương đối proximity của nó (và xây dựng một cơ chế phát hiện vật thể đơn giản - như giải phát quản lý tài sản hay hệ thống RTLS) và hệ thống thu thập dữ liệu telemetry (sử dụng các cảm biến trong thiết bị iBeacons). Thông thường các developer thường xây dựng ngữ cảnh sử dụng bằng các thư viện chung BLE (Bluetooth).

Với sự giới thiệu và ngày càng phổ biến của hệ điều hành Android Things, Estimote thông báo chính thức về SDK Proximity mới nhất và ổn định nhất đã hỗ trợ các nền tảng nhúng (Embedded). Điều này có nghĩa là bạn có thể quét các thiết bị Estimote Beacons hiệu quả và ổn định qua Raspberry Pi 3.0.

Kit Raspberry PI 3 giá rẻ
Tại sao giả pháp này tốt hơn ? 

Đầu tiên là bạn có sẵn SDK cho định vị Proximity với độ ổn định cao với API tuyệt vời và dễ sử dụng. Estimote hỗ trợ đầy đủ cái SDK như là một phần của SDK chung của Proximity Android. Bạn có tất cả các cải tiến về độ ổn định và các tính năng mới qua estimote SDK qua Raspberry Pi. Proximity SDK làm đơn giản hoá việc xây dựng trải nghiểm định vị vị trí với Beacons, và giúp bạn bắt đầu thật sự rất nhanh.

Dễ sử dụng và nhanh
Thứ hai là bạn không cần biết các kỹ năng về phát triển ứng dụng nhúng để tạo ứng dụng Beacons cho IoT. Bạn có thể sử dụng các công cụ phát triển Android chuẩn, ngôn ngữ lập trình (Java, Kotlin) và toolchain (Android Studio) để viết các ứng dụng mới và cài đặt nó trên board phát triển của bạn.

Hệ thống này làm việc như thế nào ?
Cốt lõi của giải pháp này là hệ điều hành Android Things cho IoT. Android Things là hệ điều hành cho nền tảng phát triển ứng dụng nhúng (Embedded). Khá phổ biến trong các board cho Android Things là Raspberry Pi 3: giả rẻ, nhỏ và được trang bị BLE (Bluetooth năng lượng thấp). Sử dụng Estimote Proximity SDK cho Android, bạn có thể tạo ứng dụng App trên Android Studio. Ứng dụng của bạn quét tín hiệu BLE từ các thiết bị Beacons để phát hiện vị trí proximity, hoặc là đọc các dữ liệu cảm biến. Sau đó bạn sẽ tổng hợp các thông tin về môi trường thực để xây dựng một dự án IoT hoàn chỉnh (như hệ thống định vị thời gian thực RTLS).Estimote Proximity Demo
Trong hệ thống định vị trong nhà theo thời gian thực, giống như Android Apps trên Android Things, sẽ quét các thiết bị Beacons xung quanh và ghi nhận các dữ liệu và đẩy vào backend để xử lý các thao tác tiếp theo, với các yêu cầu ứng dụng RTLS của bạn, như hình dung hoá vị lên bản đồ trong nhà, thống kê và phân tích lên Dashboard.
Độ chính xác của hệ thống này có thể đạt tới 3-5 mét với mật độ thiết bị Beacons thông thường như concept định vị Proximity.

Độ ổn định cao của SDK Proximity từ Estimote

Bạn cần làm gì ? 
Để sử dụng Raspberry Pi, bạn cần cài đặt Android Things vào board và chạy ứng dụng App mấu Android Things sample App đã tích hợp sẵn Proximity SDK Android. Để giúp bạn bắt đầu nhanh hơn, bạn có thể làm theo tutorial này.

Bạn có thể mua Estimote Development Kit ở đây ngay bây giờ.

@CongNgheiBeacons.com

Tổng hợp thông tin từ hãng Estimote
Share on Google Plus

About Henry Tran

Henry Tran is iBeacon expert in Vietnam with over 10 years experience in technology applications.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.