Name card danh thiếp điện tử tích hợp iBeacon

"CardFi" vừa chạy "Crowdfunding" kêu gọi đầu tư từ cộng đồng Indiegogo. 

Đó là thế hệ name card danh thiếp thông minh đầu tiên trên thời giới. Business Cards ngày nay sẽ sớm trở thành cái gì đó có thể tra cứu được lịch sử.

Thế hệ name card mới


Mỗi người dùng CardFi sẽ nhận được số ID duy nhất, từ đó cung cấp cách thông tin về business, tên, địa chỉ, cách liên hệ .. nó cũng kết nối với các service khác như Google, Linkedin, Outlook, Facebook, ..
Khi người dùng bật CardFi, tất cả người xung quang sẽ nhận được thông báo với thông tin chi tiết, họ có thể thêm contact, xác nhận, hay trao đổi name card điện tử. Nói chung dễ dàng theo dõi, quản lý, và cũng có thể nhắc nhở contact .. đặc biệt hữu dụng trong các hội thảo, hội chợ thương mại, giúp người dùng nhớ, hoặc kích hoạt thông tin contact.

Hình dạng name card điện tử


@CongNgheiBeacons.Com
Thêm chi tiết
Share on Google Plus

About Henry Tran

Henry Tran is iBeacon expert in Vietnam with over 10 years experience in technology applications.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.