Sẵn sàng cho iOS 13: iBeacon Apps cần cập nhật những gì ?

Sẵn sàng cho iOS 13: iBeacon Apps cần cập nhật những gì ?


iOS 13 sẽ tới trong tháng 10-2019 tới đây, dẫn tới các thay đổi trong cơ chế cấp quyền sử dụng vị trí và quyền Bluetooth. Nếu các ứng dụng App của bạn đang sử dụng ibeacon, beacons, estimote SDK, thì bạn cần phải cập nhật sự thay đổi mới nhât iOS 13. Bao gồm:

1. Core Location and iBeacon,
2. Core Bluetooth,
3. Estimote Proximity SDK (which uses a mix of Core Bluetooth and Core Location),
4. Estimote Fleet Management SDK (which uses Core Bluetooth).Cụ thể chi tiết các thay đổi bạn có thể xem tại link sau.

@CongNgheibeacons.com

Share on Google Plus

About Henry Tran

Henry Tran is iBeacon expert in Vietnam with over 10 years experience in technology applications.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.