Trải nghiệm người dùng trên Chrome với Physical Web (Eddystone)

Trải nghiệm người dùng trên Chrome với Physical Web (Eddystone)

Google thông báo nâng cấp thêm trải nghiệm người dùng cho Physical Web (khi truyền quảng bá URL trên Eddystone) cho trình duyệt Chrome (từ phiên bản version 57), trải nghiệm trực tiếp trên thanh địa chỉ (address bar) của trình duyệt Chrome. Trải nghiệm có cả trên Chrome cho Android và iOS.

Trải nghiệm Physical Web trực tiếp trên Address Bar của Chrome


Cụ thể khi người dùng cuối khi tới gần thiết bị Beacons được cấu hình truyền quảng bá Web (eddystone URL) trong nhà hàng, cafe, thì ngay lập tức các thông tin liên quan hiển thị trực tiếp trên thanh địa chỉ (address bar), thời gian trước chỉ hiện thỉ lên trên thanh notification của điện thoại qua Neaby notification tích hợp sẵn trong hệ điều hành Android. Người dùng cuối chỉ cần chạm vào thông tin Web được phát ra bởi các beacons gần đó là truy cập được thông tin cấp thiết.

Nearby Notifiation trên Android Samsung

Giao diện Nearby trên Android


Trải nghiệm trên iOS Today WidgetChi tiết về hướng dẫn Physical Web trên Chrome có thể tìm ở đây.

Mua thiết bị Eddystone Beacons (dùng với Physical Web)

@CongNgheiBeacons.com

Share on Google Plus

About Henry Tran

Henry Tran is iBeacon expert in Vietnam with over 10 years experience in technology applications.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.