Demo ứng dụng viện bảo tảng thông minh với iBeacons

Demo ứng dụng viện bảo tảng thông minh với iBeaconsĐây là dự án Capstone của các sinh viên về Smart Museum, dự án đưa ra các kịch bản khác nhau để giải quyết các vấn đề khác nhau của mô hình bảo tàng hiện tại, chuyển lên thành các bảo tàng thông minh dựa trên vị trí của khách hàng và tương tác với các hiện vật và media hỗ trợ của bảo tàng.

Xem chi tiết buổi thuyết trình và demo ở đâu


Tham khảo từ
http://www.kieutrongkhanh.net/2017/02/capstone-project-imuseum-vien-bao-tang.html

@CongNgheiBeacons.com

Share on Google Plus

About Henry Tran

Henry Tran is iBeacon expert in Vietnam with over 10 years experience in technology applications.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.