Google triển khai mạng lưới Beacons mở ở Amsterdam

Google triển khai mạng lưới Beacons mở ở Amsterdam


Video giới thiệu dự án của Google.


Google triển khai thử nghiệm mạng lưới Beacons mở cho cộng đồng devleopers, cho phép thành phố Amsterdam xây dựng mạng lưới beacons đầy sức mạnh, liên kết các dữ liệu Beacons và để chúng cho các developers sử dụng, từ đó mở khoá một trải nghiệm mạnh mẽ cho người dung với công nghệ tương tác proximity. Giai đoạn đầu tiên gần 100 thiết bị Beacons được đặt tại cái địa điểm trung tâm của thành phố Amsterdam. Một nửa thiết bị đặt cố định tại các trạm dừng Station (phà, buýt, xe điện và tàu metro) và một nửa thiết bị còn lại dặt trên các đối tượng di chuyển (phà, buýt, xe điện và metro). Google đưa ra hướng dẫn cụ thể về Google Beacons Platform cho các nhà phát triển Developers tích hợp vào các ứng dụng của họ. Giai đoạn tiếp theo dự tính khoảng vài nghìn thiết bị Beacons được triển khai trong thành phố Amsterdam.

Chi tiết dự án

2/ Google Tutorial

@CongNgheibeacons.com

Share on Google Plus

About Henry Tran

Henry Tran is iBeacon expert in Vietnam with over 10 years experience in technology applications.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.